Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika