DSC_1385.jpg

Bc. Hana Buršíková

třídní učitelka 3. třídy


Kontakt

Email: hana.bursikova@educanet.cz

Telefon: 774 773 361


Blog učitele


Motto

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Jan Amos Komenský


Kurzy

Matematická prostředí v metodě Hejného

Metoda Hejného na 1. stupni ZŠ

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Činnostní učení ve výuce českého jazyka ve 2. a 3. ročníku