unnamed.jpg

Mgr. Monika Gaždová

třídní učitelka 1.B


Kontakt

Email: monika.gazdova@educanet.cz

Telefon: 604379367


Blog učitele


Motto

Seneca: Non schoale, sed vitae discimus. (Neučíme se pro školu, ale pro život).

Vzdělání

1989- 1993 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství ŠMVZP

 

Praxe

Zvláštní škola v Rokytnici nad Jizerou, malotřídka, učitelka, 1 rok

Zvláštní odborné učiliště ve Všešimech, vychovatelka, 1 rok

SoZŠ Integrál pro žáky s poruchami učení, učitelka 1. stupně, 11 let

 

Kurzy

Program Začít spolu, Step by step

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Kurz osobnostní a sociální výchovy

Činnostní učení

Integrace zrakově postižených žáků

Typologie MBTI

Letní škola s metodou Hejného na 1. Stupni ZŠ

Instruktorka MISP- masáže ve školách