IM.jpg

Mgr. Iveta Matyášková

třídní učitelka 1.A


Kontakt

Email: iveta.matyaskova@educanet.cz

Telefon: 774 073 315


Motto

"V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci." S. Freud

Vzdělání

Integrované studium speciální pedagogiky Ped. F. UK Praha - učitelství I. stupeň, logopedie, somatopedie, výtvarná výchova 1996

 

Praxe

Fakultní ZŠ Křimická Praha 10 s rozšířenou výukou jazyků

Ambulance klinické logopedie Praha 10, Praha 4

 

Kurzy

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Techniky k rozvoji čtenářské gramotnosti

Metody vyučování čtení

Dyslexie, dysortografie a dysfázie prakticky

Dětská kresba a její diagnostika

Základy vzdělávání v přírodě v EU - Slovinsko

Mezinárodní logopedické konference

Letní škola s metodou prof. Hejného na I. st. ZŠ