20140630_170238.jpg

Mgr. Klára Paseková

Dějepis


Kontakt

Email: klara.pasekova@educanet.cz

Telefon:


Blog učitele


Motto

"Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují, kam jít, ale samy nikam nejdou." Jan Amos Komenský

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, učitelství francouzského jazyka a dějepisu pro střední školy

Mé zaměření vystihuje diplomová práce: La pièce de théâtre comme outil d´enseignement de l´histoire dans la région Pays de la Loire (Užití divadelní hry jakožto didaktického nástroje ve výuce dějepisu v regionu Pays de la Loire)

2013 Roční studijní pobyt Erasmus na Université de Nantes ve Francii, katedra Historie

 

Praxe

Vedoucí dramatických kroužků

Lektorka kurzů francouzštiny

 

Kurzy

2012 Roční kurz určený učitelům dramatické výchovy Základy dětského divadla, Artama, Praha