dsc01633aaa.jpg

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk

třídní učitel 9. třídy


Kontakt

Email: jaroslav.solfronk@educanet.cz

Telefon: 774 773 364


Blog učitele


Motto

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá.

Vzdělání

2003 – 2010 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, obor Dopravní systémy a technika

2010 – 2013 České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, obor Specializace v pedagogice

 

Praxe

2009 – dosud SCIO – tvorba a oponentura testových úloh z matematiky a fyziky

2010 – 2011 – Střední škola knižní kultury – učitel matematiky a fyziky

2011 – 2014 – Gymnasium Jižní Město – učitel matematiky a fyziky

2014 – 2015 – Gymnázium Duhovka – učitel matematiky a fyziky

od 2015 – Educanet Praha – učitel matematiky a fyziky

 

Kurzy

Wolfram Mathematica® – základy práce s programovým systémem

Kurz „Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost“

Účast na projektech iLIT, ZabavSe a Věda není žádná věda (podpora matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti studentů)