Domácí příprava


Domácí příprava aneb Jak být rodičem úspěšného školáka

 
Rodiče nejen prvňáčku se nás často ptají, jak je to u nás s domácími úkoly? Mnozí se bojí, že úkolů bude hodně, nebo naopak striktně úkoly vyžadují. Domácí úkoly ale nerovná se domácí příprava. Má-li být domácí příprava úspěšná, vždy se jedná o vzájemnou spolupráci dítěte, školy a rodiče. Žádný vrchol trojúhelníku nesmí být vynechán.

Jak na školní přípravu u prvňáčka?

Na domácí přípravu si vyhraďte stanovený čas, nemá cenu se připravovat ve spěchu a pozdě večer. Děti jsou od rána na nohou a večerní práce je pro tvrdý přesčas. Domácí příprava by měla být kolem 30 minut, ne dlouhá a měla by být každodenní. Žák první třídy by měl každý den procvičovat čtení - hlasité (časově dle potřeby). Chcete čtení udělat více akční? Nechte dítě číst nápisy, recepty, návody, pohádku při vaření atd. Čtení by nemělo být ,,pouze školní" aktivita, ale naopak i naším každodenním pomocníkem. Při psaní by měl i rodič doma dohlédnout na správný úchop tužky a správné sezení u psaní ( s tím by měli být seznámeni rodiče na první třídní schůzce). Dom. úkoly z matematiky, vedené metodou podle prof.Hejného, by měly být srozumitelné i pro rodiče, ve druhém pololetí zadávat i slovní úlohy na logické myšlení. Nechápete-li úkol z matematiky, nezoufejte, děti jsou na tom mnohokrát lépe! Občas (2x měsíčně a více ) je zadáván domácí úkol na procvičování, rozšiřování slovní zásoby a vyjadřovacích schopností žáka ( např. vypravování podle obrázku).
Ve spolupráci s rodiči by měl mít žák každý den připravené pomůcky na vyučování ( penál, ořezané tužky), aby se mu ve škole dobře pracovalo. Veďte děti k samostatnosti a slušnému chování. Děti jsou instruovány čitelně označovat DÚ ( dle společné domluvy - puntík, úkolníček,...), pedagog kontroluje označení, zapsání domácího úkolu.
 
Jak na školní přípravu u druháka?
 

Co by měla obnášet každodenní školní příprava u žáků 2. třídy? Vzhledem k tomu, že chodí do školy druhým rokem, měly by být více samostatné co se domácí přípravy týče. Na omluvy typu „Máma mi tu učebnici zapomněla dát.“ by se již děti neměly spoléhat. Ony chodí do školy, ony jsou zodpovědné za to, aby měly vše v pořádku.

 

Začněme u přípravy aktovky, neboť důkladná a každodenní příprava tašky může předejít dalším věcem, jako je např. chybějící domácí úkol. Dobrým způsobem může být vyndání všech věcí z tašky a postupné skládání dle rozvrhu zpět. Penál je nutné před vrácením do aktovky zkontrolovat (ořezané pastelky, 1-2 ořezené obyčejné tužky, 1-2 funkční pera, guma). V neposlední řadě nesmí v tašce chybět žákovská knížka. Tuje vhodné každý den zkontrolovat a případně podepsat.

 

Během rovnání věcí zpět do tašky je dobré chtít po dítěti ukázat, co v daný den dělalo (konkrétní cvičení v pracovním sešitě/učebnici, strana v písance či matematice atd.). Tím si to dítě zároveň samo připomene a spíše si vzpomene na domácí úkol či objeví v knize cvičení, které je třeba dokončit.

 

Většinu domácích úkolů by mělo dítě zvládnout samo. Domácí úkoly slouží především k procvičení probírané či již probrané látky a k upevnění učiva, nikoli k seznámení s novou látkou. Současně je to forma reflexe nejen pro učitele, ale zejména pro dítě. Záleží na konkrétním učiteli, ale podpisem pod domácím úkolem nic nezkazíte.

 

Kromě domácích úkolů nezapomínejte na každodenní čtení s dítětem. Rozsah i obsah se liší dle čtenářské úrovně každého dítěte a požadavků učitele. Důležitá je nejen technika, ale i porozumění!

 

Domácí příprava by neměla přesáhnout 30 minut. Samozřejmě je dobré řídit se požadavky a radami konkrétního vyučujícího.

 

Pár tipů, kde vhodně procvičíte probrané učivo:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://matematika.hrou.cz/

http://skolakov.eu/

http://rysava.websnadno.cz/

 

Počítání klidně procvičujte při cestě do/ze školy. Stačí dětem dávat různé úlohy. Je důležité každý den číst. Je ale jedno, pokud Vám dítě přečte pár stran z knihy, recept nebo noviny. Důležité je, aby čtenému textu rozumělo.
 
Jak na školní přípravu u třeťáka?
 

Domácí příprava je každodenní součástí přípravy vašeho dítěte do školy. Díky upevnění učiva za daný školní den, se žák se potom v hodině cítí daleko jistější a sebevědomější.

Několik kroků, které vedou k efektivní školní přípravě:

1. nenechávat školní přípravu na večer, pozdní večer, či dokonce ráno, tzn. vhodně       organizovat čas

2. žákovi dopřát stabilní = svoje místo, kde se školní činnosti pravidelně věnuje

3. vhodně stanovit priority, tzn. nejprve zajistit splnění domácích úkolů a školní přípravy a teprve poté se věnovat jiným činnostem

4. zajistit klid v místnosti, odstranit rušivé elementy typu domácích mazlíčků

5. pracovat denně – nejlépe v kratších časových úsecích

6. do každodenních činností zavést pravidelné čtení, např. receptů při vaření, či pohádky mladšímu sourozenci

7. krátce zopakovat učivo za daný školní den

8. vést dítě k pravidelné kontrole školních pomůcek

9. postupně nechávat na dítěti školní přípravu samostatně. U některých úkolů je třeba dítěti pomoci, jiné zvládne samo, nebo stačí jen pobyt rodiče ve stejné místnosti

10. využívat běžných denních situací při vzdělávání vašeho dítěte. Např. při jízdě autem soutěžit o poznávání dopravních značek, či rychlé zadávání příkladů, nebo anglická slovíčka. Při nakupování nechat na dítěti spočítat – odhadnout útratu za nákup.

11. nezapomenout dítě pochválit za dobře provedený úkol, či snahu.

Jak na angličtinu?

ANJ – rady pro rodiče jak na domácí přípravu a opakování.
Není  třeba dlouho, ale pravidelně. Každý den nebo ob den deset minut.  Pokud nemají domácí úkol (a to moc často není - snažím se maximum věcí udělat ve škole), stačí zopakovat pár zrovna probíraných slovíček a vždy k nim přidat nějaké z minulých lekcí, přečíst pár vět nebo zkusit podle obrázků a návodu v učebnici otázky a odpovědi. Máte-li pocit, že angličtinu moc neovládáte, vůbec nevadí, vše najdete na internetu.
Na následujícím odkazu  (neplatí pro 1A) najdete učebnici s možností spuštění zvuku:
 
ZŠ 3
https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level3/picturedictionary_03/?cc=cz&selLanguage=cs
 
2A, 2B
https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
 
1B
https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1/?cc=us&selLanguage=en
 
Případně na následujícím odkazu naleznete všechny úrovně, klikem na jednotlivá čísla si vyberete.
https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=us&selLanguage=en
 
Takže pokud se rozhodnete zopakovat slovíčka, kliknete na  Picture dictionary, kde se vám objeví jednotlivá čísla lekcí, po kliknutí se otevřou obrázky, na každý můžete kliknout, uslyšíte slovíčko, můžete s dítkem opakovat – různě napřeskáčku.
Stejným způsobem můžete trénovat čtení – klik na Stories – opět možnost spuštění jednotlivých příběhů.
Tak můžete použít i  písničky a říkadla (Songs and Chants).
Výborná je i část Games, kde může dítě přetáhnout text a označit obrázek (Label the pictures) –tiché čtení.
Psaní zatím netrénujte, spíš je třeba dětem i doma vysvětlit, že je důležité psát pečlivě, vše, co píšeme, mají většinou nějak předepsáno, jen se musí dobře soustředit. Ve třetí třídě teď začínáme více dbát na správné psaní, stavbu věty apod. Ale zatím by mělo stačit, co děláme ve škole, případně co dodělávají jako domácí úkol.
Děti dobře vědí ,co probíráme, vy to můžete zjistit jednoduše tím, že otevřete Activity Book, kde jsou cvičení týkající se jednotlivých částí lekcí. Ale pro jistotu teď budeme pravidelně jednou za týden nebo za dva – podle toho, jak část lekce půjde rychle nebo pomalu -  psát přes mail nebo ŽK, co jsme probrali – jako v loňském roce.
 
1A
Děti mají odlišnou učebnici, ale s  pracovním sešitem dostaly DVD s příběhy a písničkami, i CD s písničkami.
Takže platí totéž – chcete-li dětem pomoci, opakujte s nimi ne dlouho, ale  chvilku a pravidelně. Konkrétní úkoly moc nedostávají, jsme v první třídě, děti se učí hlavně hraním, vesele, během hodiny používáme na zopakování různé hry. Jejich domácí úkol je prostě pustit si s vámi video, které zrovna probíráme  nebo jakékoli  již probrané, aby se opakovalo i něco staršího, zazpívat si s nimi, opakovat slovíčka, větičky, případně podle videa označit jednotlivé obrázky ve Workbooku.
Teď zrovna jsme neměli angličtinu kvůli různým akcím a volnu dva týdny, takže děti asi zapomněly, co mohly  :o) Nejdůležitější teď pro ně je, aby si takříkajíc omlely pusinky – proto jsou pro ně písničky tak důležité – prostě aby poslouchaly a co nejlépe opakovaly, co slyší a učily se pochopit smysl otázky a odpovědi, jednoduché příkazy, pobídky k činnostem. Právě proto, že se učí neustálým opakováním, trávíme na jedné lekci poměrně dost času a já se jen snažím o variabilitu, aby se nenudily a neměli z angličtiny strach. Trénujeme skupinově i jednotlivě, ale opakování s vámi doma je pro ně velmi cenné. Nemusíte používat jen Workbook a video, berte věci kolem sebe.
Aby bylo jasné, že jsme ukončili lekci a jdeme dál, budu vás pravidelně informovat buď prostřednictvím žákovských knížek nebo mailem, ale jak jsem již psala, u stejného tématu se zdržujeme poměrně dlouho.
Pokud vám v počítači  nefunguje DVD, stáhněte si  na internetu zdarma VLC media player – musela jsem udělat totéž –a DVD normálně poběží. CD s písničkami máte v balíčku proto, že někdo třeba počítač nemá, ale přehrávač ano a také je možné pouštět to dětem v autě – až bude písniček víc, ony si je pak rády zpívají (pokud vy to během cesty přežijete :o)  ).
 

 

 

Novinky