Hodnocení


Základní pravidla klasifikace:

  • Pravidla pro klasifikaci jsou stanovena předem
  • žákům je umožněna účast na hodnotícím procesu
  • hodnocení z vyučovacího předmětu nezahrnuje žákovo chování
  • klasifikováno je pouze probrané a procvičené učivo (s výjimkou referátů a podobných aktivit)
  • do klasifikace jsou zahrnuty vědomosti, dovednosti, postupy, práci s  informacemi, úroveň komunikace, případně tvořivost žáka
  • při klasifikaci jsou užívána procenta, která budou pomocí systému Bakaláři a jejich váhových průměrů převedená na vysvědčení do pěti klasifikačních stupňů bez dalších doplňků
  • klasifikace má 11 stupňů důležitosti (vah) 1-10, 20, přičemž 20 je nejdůležitější
  • opravená chyba je cennou zkušeností a v klasifikaci je nutné k tomu přihlížet

 

Kritéria pro hodnocení průběžné klasifikace

            100% až 90%...1

            89% až 70%...2

            69% až 50%...3

            49% až 30%...4

            29% až 0%...5

 

Pro cizí jazyky a český jazyk a literaturu platí odlišná kritéria v závislosti na zvyklostech mezinárodního testování:

            100 - 90% … 1

             89 – 80% ... 2

             79 – 65% ... 3

             64 – 50% ... 4

             49 – 0% …..5 

Novinky