Jak se stát naším žákem


Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy EDUCAnet Praha

(pro školní rok 2018/19)

přihláška ke studiu na ZŠ

1)     Rodiče, kteří chtějí přihlásit děti k nám na školu, již mohou podat přihlášku, která je podkladem pro pozvání k zápisu (vyplnění a zaslání přihlášky je podmínkou zařazení do přijímacího řízení).

 

2)     Zápisy do 1. tříd budou v dubnu 2018. Konkrétní dny budou ještě určeny.

 

 

3)    Kritéria přijetí do 1. třídy budou upřesněna do konce srpna 2017.

 

Jak se stát žákem již existujících tříd, tedy první, páte, šesté, sedmé nebo osmé? 

Přijímací řízení do do výše zmíněných ročníků ZŠ EDUCAnet Praha je na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 49 posuzováno jako přestup žáka základní školy do jiné základní školy. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. Zákonný zástupce žáka je povinen podat přihlášku ke vzdělávání na ZŠ EDUCAnet Praha (možnost si osobně vyzvednout přihlášku v sekretariátu školy či si ji stáhnout na stránkách školy). Škola také posuzuje rozdíly ve znalostech žáka vyplývající z odlišnosti vzdělávacích programů. Z tohoto důvodu je realizován rozdílový test z českého jazyka a matematiky. Dále je realizován rozřazovací test z anglického jazyka a pohovor. Je nezbytně nutné, aby se žák, který žádá o přestup, účastnil minimálně 1 dnu výuky.

 

Testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka a osobní pohovor je možné dohodnout si se zástupkyní školy Mgr. Vandou Habermannovou (vanda.habermannova@educanet.cz, 776 276 456)


Konečným krokem celého procesu je podepsání smlouvy o studiu. Tento krok bude následovat po oznámení školy, které děti na základě zápisu mohou být přijaty. Termíny budou dohodnuty individuálně. Součástí smlouvy je ustanovení o záloze ve výši měsíčního školného. V případě, že dojde k vypovězení smlouvy nebo jejího nedodržení ze strany rodiče, tato záloha propadá ve prospěch školy.

 

Novinky