Klub rodičů


Rodiče a přátelé školy se mohou každý týden ve čtvrtek dopoledne scházet v Klubu rodičů. Cílem KR je nabídnout rodičům prostor pro projednávání aktuálních nápadů, problémů i potřeb dětí a školy. KR je veden zástupcem rodičů a to paní Petrou Paulusovou. KR je také škole nápomocen při realizaci školních projektů a výletů. Schůzky KR jsou písemně zaznamenány a zápis je vždy předán vedení školy.
 
Kontakt na KR je klubrodicu@educanet.cz

Novinky