Vedení

Mgr. Veronika Bartošová

Ředitelka a jednatelka školy

Ekonomické řízení školy

Mgr. Vanda Habermannová

zástupkyně ZŠ, učitelka Českého jazyka a Dějepisu


Asistentky ředitelky

Jana Mallatová

Přijímání žáků, žádosti

Lucie Pourová

Platby školného, stravné, splátkové kalendáře


Družina


Pedagogický sbor

PhDr. Veronika Bártová

třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Tomáš Braun

Aj, Music

Mgr. Michaela Brejchová

1. stupeň, třídní učitelka 2.B, angličtina, mediální výchova


Bc. Hana Buršíková

třídní učitelka 3. třídy

PhD. Agnieszka Critchlow

třídní učitelka 6. a 8. třídy

Jeroen Custers

mathematics and physics in english


Mgr. Miroslava Dobiášová

1. stupeň, metodik

Mgr. Alena Ferenčíková

Matematika, Fyzika

Mgr. Dagmar Findová

Metodik prevence sociálně patologických jevů, Science, ZemScience, Zeměpis


Mgr. Monika Gaždová

třídní učitelka 1.B


Ing. Tereza Hudcová

Chemie, Matematika

Kayleigh Corry Kavanagh

Aj, Science, Health, Speaking

Mgr. Jan Kyška

Aj, Zeměpis


Mgr. Iveta Matyášková

třídní učitelka 1.A

Ivana Miletić

Art, Conversation, Workshops, EVV

Jan Papajanovský

informatika, základy společenských věd


Mgr. Miroslav Slowik

Výchovný poradce, Český jazyk, Španělština

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk

třídní učitel 9. třídy


Mgr. Šárka Švábová

Španělština

Robert Turák

tělesná výchova

Mgr. Alena Veselá

1. stupeň, třídní učitelka 2.A, angličtina


Mgr. Barbora Vitarigova (Bryndová)

učitelka Music (mateřská dovolená)

Mgr. Tereza Vodičková

Český jazyk, Výchova k občanství

Mgr. Veronika Vrtělková

učitelka Německého jazyka


Mgr. Eliška Wasilewská

1. stupeň, mateřská dovolená


Konzultační hodiny ve školním roce 2016/2017