Vedení

Mgr. Miroslava Dobiášová

ředitelka 1. st. ZŠ

1. stupeň, metodik

Mgr. Jakub Pour, MBA

Ředitel školy

Nábor žáků, PR a HR


Asistentky ředitelky

Jana Mallatová

Přijímání žáků, žádosti

Lucie Pourová

Platby školného, stravné, splátkové kalendáře


Družina


Pedagogický sbor

PhDr. Veronika Bártová

třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Tomáš Braun

Aj, Music

PhD. Agnieszka Critchlow

třídní učitelka 6. a 8. třídy


Jeroen Custers

mathematics and physics in english

Mgr. Alena Ferenčíková

Matematika, Fyzika

Mgr. Dagmar Findová

Metodik prevence sociálně patologických jevů, Science, ZemScience, Zeměpis


Mgr. Monika Gaždová

třídní učitelka 1.B

Mgr. Vanda Habermannová

učitelka Českého jazyka a Dějepisu - na mateřské dovolené

Ing. Tereza Haimannová

Chemie, Matematika


Mgr. Jan Kyška

Aj, Zeměpis

Mgr. Iveta Matyášková

třídní učitelka 1.A


Jan Papajanovský

informatika, základy společenských věd

Mgr. Miroslav Slowik

Výchovný poradce, Český jazyk, Španělština

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk

třídní učitel 9. třídy


Mgr. Šárka Švábová

Španělština

Robert Turák

tělesná výchova

Mgr. Tereza Vodičková

Český jazyk, Výchova k občanství


Mgr. Veronika Vrtělková

učitelka Německého jazyka


Konzultační hodiny ve školním roce 2016/2017