Logopedie


Správná mluva je vizitkou každého z nás, avšak stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Pokud se porucha podchytí včas, je velké procento úspěšnosti jejího úplného odstranění. Ovšem když rodiče dítěte trpícího poruchou tzv. „zaspí" předškolní věk, mluvíme již o vadě výslovnosti. Je to z toho důvodu, že přibližně kolem šestého - sedmého roku končí u dětí vývoj řeči, tzn. to nejvhodnější období, aby se řeč a vůbec komunikace správně rozvinula, dítě se naučilo dobře vyslovovat a řeč i výslovnost se stačila upevnit.
 
 
Pokud si je rodič vědom toho, že potomek nemá řeč v pořádku, měl by se snažit problém řešit. Děti s vadami řeči mají ztíženou pozici v kolektivu i ve společnosti. V každém společenství - i v našem lidském, vše, co se odlišuje od normy, vzbuzuje pozornost a někdy také odstup. Ať je to „ráčkování", koktavost nebo jinak nápadná řeč.
 
Z tohoto důvodu zajišťujeme přímo ve škole individuální logopedickou terapii. Ve škole byla v prvním pololetí roku školního roku 2015/2016 pro každé díte zajištěna logopedická prohlídka. 
 
Mgr. Iveta Matyášková
iveta.matyaskova@educanet.cz
774 073 315
 
 

Novinky