Naše škola


Prioritou naší školy je komunikace se žáky a jejich rodiči.

Máme zavedený e-learningový systém, umožňující studium žákům, kteří nemohou denně docházet do školy, ať již z důvodů zdravotních či z důvodů sportovní reprezentace.

Umíme pracovat i se žáky se specifickými poruchami učení a dalšími handicapy jako je např. autismus. Máme speciálně vyškolené pedagogy i na práci s nadanými dětmi.

Spolupracujeme s řadou firem jako je Apple, Samsung, Google apod., se kterými se podílíme na vývoji moderní technologie v oblasti IT, tyto firmy nám pomáhají zlepšit naše studijní prostředí, školí naše učitele a jsou pro nás inspirací.

Na základní škole nabízíme celou řadu zájmových kroužků, máme zcela novou chemicko-biologickou učebnu.

Naši žáci mohou plynule ze základní školy přejít na všeobecné gymnázium (kde je ve školním vzdělávacím programu počítáno již s jejich nabytými jazykovými dovednostmi, a které na švp základní školy plynule navazuje) či na obor IT.

Náš pedagogický sbor je stabilní, mladý a přesto zkušený, ochotný se nadále vzdělávat a práce našich učitelů je zároveň i jejich koníčkem.

Naše hodiny jsou otevřené návštěvám rodičů i široké veřejnosti.

Elearning

Žáci od 4. třídy používají školní elearning a classroom. Chcete se o classroomu dozvědět více? https://www.youtube.com/watch?v=VTWYf4PTLPw 

Novinky