Angličtina


Jak je pro nás důležitá výuka anglického jazyka? 

Anglický jazyk je už v první třídě nedílnou součástí výuky, postupně je také integrován v rámci ostatních předmětů. Žáci začínají již v první třídě 3 hodinami, ve druhé třídě 4 hodinami a od třetí do šesté třídy mají 5 hodin týdně. Anglický jazyk v rámci integrace začleněn také do předmětu Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět a do Umění a kultury. Jedná se o integrovanou výuku cizího jazyka a nejazykového předmětu.

Ukázka z učebnice angličtiny 

Jak angličtinu vyučujeme? 

Na prvním stupni jsou žáci vyučováni podle velice zábavné  a tvořivé koncepce řady Incredible English 1-5, která kombinuje velké množství výukových metod. Žáci jsou na začátku seznámeni s hlavními postavami celé řady, se kterými pomocí různých situací objevují jejich i svůj svět. Nenásilnou a přirozenou formou se tak naučí mluvit, číst a psát v cizím jazyce. Pomocí malých divadelních scének, písniček a her se navozuje atmosféra anglicky mluvícího prostředí, ve kterém posléze žáci objevují přirozenou formou termíny z ostatních předmětů: Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět a do Umění a kultury, Matematika. V cizím jazyce tak vytvářejí projekty propojující tyto předměty.

 

Ukázka z pracovního sešitu angličtiny

 

Divadelní scénář pro nejmenší a v angličtině - anglicky zábavně a netradičně

Novinky