Předměty


Učební plán 2. stupeň

 

Časová dotace v RVP ZV

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Rozdělení disponibilní časové dotace

6.

7.

8.

9.

15

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

1

12

Anglický jazyk

5

4

4

4

17

5

6

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

11

15

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

4

16

1

1

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

-

-

2

1

11

Člověk a společnost

Výchova k občanství

-

1

1

-

12

1

KEK

2

1

-

-

Dějepis

1

1

1

2

History

1

1

-

-

21

Člověk a příroda

Zeměpis

1

1

1

2

22

1

Science

2

2

2

1

Chemie

-

1

2

2

Fyzika

-

1

2

2

10

Umění a kultura

Hudební výchova/Music

2

2

2

-

8

 

Art

2

-

-

-

3

Člověk a svět práce

Svět práce

-

-

-

2

3

 

Digitální technologie

1

-

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

11

1

Výchova ke zdraví/Health

-

1

1

1

 

Umění a kultura

Volitelný předmět

- Filmová a audiovizuální

výchova

-

-

2

1

3

2

24

 

Disponibilní časová dotace

 

 

 

 

 

Minimální časová dotace,

celková povinná časová dotace

28

28

30

30

116

 

118

 

Časová dotace

30

30

32

30

 

 

 

 

Maximální časová dotace

30

30

32

30

122

 

Novinky