Projekty


V uplynulých letech proběhla na naší škola řada projektů - mezi jinými jmenujme projektové týdny golfu, poznávání České republiky, free-ride, cyklovýlety, sportovní turnaje, Comenius, Sokrates, projekt OPPA zaměřený na inovaci kurikulárních dokumentů IT apod.

V současnosti probíhají projekty OPPA - Inovace přírodních věd, pokračuje projekt Comenius, Sokrates a nově zavádíme projektové týdny práce na tabletech iPad a tabletech Samsung.

V polovině září jsme otevřeli novou multimediální učebnu s tablety Samsung.

 

Novinky