Školné a stipendia


Pro jeden měsíc je školné na 1. stupni stanoveno na 5.000 Kč, na druhém stupni 6. 000 Kč, škola se zavazuje nezvyšovat jej s výhradou inflace po celou dobu studia.

Vzhledem k tomu, že školy sítě EDUCAnet jsou auditovanými vzdělávacími zařízeními, je zde jistota, že veškeré získané finanční prostředky budou použity pro rozvoj školy a ke zlepšení vzdělávacích možností studentů.

Školné je možno platit bez navýšení i ve splátkách.

Na základě studijních výsledků či sociální situace lze studovat se slevou.

Stipendia

Stipendijní řád najdete v dokumentech.

 

Novinky