Školní družina


Školní družina - rozvrh činností 

  • školní družina začíná každý den v 7.30 a končí v 17.30

  • činnosti ve školní družině jsou rozděleny do několika oblastí - odpočinkové činnosti, spontánní a zájmové činnosti, školní příprava

  • školní družinu vedou plně kvalifikovaní vyučující a jsou zde rodilí mluvčí

  • ve školním roce 2017/2018 bude část odpolední družiny v angličtině

  • poplatek za školní družinu je 1000 Kč/měsíc, pro školní rok 2017/2018 je poplatek 1500Kč/měsíc, platba je hrazena pololetně

  • pokud dítě dochází na kroužky nabízené ZŠ EDUCAnet Praha je vyzvedáváno lektorem v družině a znovu do družiny odvedeno

  • vnitřní řád školní družiny


  •  
 
Novinky