Školská rada


Členové školské rady:

V souladu s ustanoveními školského zákona a po řádných volbách jsou členy školské rady:

  1. Za zřizovatele: PharmDr. Irena Vaiglová (irena.vaiglova@educanet.cz), Jana Mallatová (jana.mallatova@educanet.cz)
  2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Hana Šavarová, Bc. Petr Minářík
  3. Za pedagogické a nepedagogické pracovníky: Mgr. Veronika Vrtělková, Lucie Pourová (veronika.vrtelkova@educanet.cz, lucie.pourova@educanet.cz)

Novinky