Výukové materiály


ebnice/ Pracovní sešity, se kterými budou děti pracovat:

První setkání s učebnicemi by mělo být pro děti co nejpříjemnější a nejpřirozenější. Učebnice musí působit hravě a zábavně a zároveň mít promyšlenou a jasnou koncepci. Z tohoto důvodu jsme zvolili učebnice řady FRAUS, které plně odpovídají RVP ZV a jsou nám sympatické svým propracovaným přístupem i online zázemím. 

Balíček pro prvňáčky od nakl. Fraus: http://ucebnice.fraus.cz/startovaci-balicek-pro-prvnacky-varianta-c/

 

Ukázka z učebnice matematiky, která vychází z metody profesora Hejného. 

 

Ukázka z učebnice/pracovního sešitu předmětu Hudební výchova

http://www.notovna.cz/pojdme-si-hrat-p-2217.html

 

Anglický jazyk

Na prvním stupni jsou žáci vyučováni podle velice zábavné  a tvořivé koncepce řady Incredible English 1-5, která kombinuje velké množství výukových metod. Žáci jsou na začátku seznámeni s hlavními postavami celé řady, se kterými pomocí různých situací objevují jejich i svůj svět. Nenásilnou a přirozenou formou se tak naučí mluvit, číst a psát v cizím jazyce. Pomocí malých divadelních scének, písniček a her se navozuje atmosféra anglicky mluvícího prostředí, ve kterém posléze žáci objevují přirozenou formou termíny z ostatních předmětů

 

Ukázka pracovní aktivity: 

 

https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Novinky